Omruilen
Goederen zijn voor 30 € te huren, exclusief borgsom en 21% BTW.
Deze borg wordt u teruggegeven.


Wanneer u reserveonderdelen aankoopt die zijn gemarkeerd als "inruilartikel", moet u niet alleen de prijs van het reserveonderdeel zelf betalen, maar ook het bedrag van het statiegeld. Volgens de Europese wetgeving mag de fabrikant dit bedrag eisen als garantie voor het retourneren van het oude onderdeel voor het opknappen en hergebruik in aanmerking genomen. De terugbetaling van het statiegeld vindt plaats bij teruggave van het gebruikte onderdeel. Betaling van het statiegeld gebeurt alleen in het geval dat de artikelen worden geproduceerd op het grondgebied van de Europese Unie. Het bedrag van het statiegeld wordt bepaald door de leverancier van de onderdelen. Daarom kan hetzelfde onderdeel dat wordt aangeboden door verschillende leveranciers, worden aangeboden met een verschillend bedrag als statiegeld of helemaal geen statiegeld.

Hoe werkt het?

1. U betaalt voor het nieuwe onderdeel en het statiegeld.

2. U ontvangt het nieuwe onderdeel.

3. Bereid het gebruikte onderdeel voor op verzending (voer vooraf de vloeistof uit het onderdeel af als deze er is (deze eis geldt niet voor batterijen)).

4. De aanvraag tot terugzending van het borgartikel kunt u indienen via uw persoonlijke account bij Motor-doctor.nl.

5. Gebruik de doos van het nieuwe onderdeel dat u ontvangen hebt, en plaats daar het gebruikte reserveonderdeel in. Voeg de factuur toe die u hebt ontvangen samen met het nieuwe onderdeel. Dit versnelt het verwerkingsproces van het verzoek aanzienlijk.

6. Stuur het gebruikte onderdeel in goede staat naar het volgende adres:
AUTODOC SE (Retoure - Lager R)
Rhinstrasse 132
12681 Berlin
Duitsland

7. Wij sturen het gebruikte reserveonderdeel naar de fabrikant voor onderzoek.

8. Als regel duurt de verwerking van uw bestelling 6-8 weken vanaf het moment van aankomst in het magazijn van het verzonden onderdeel. We brengen u op de hoogte van de onderzoeksresultaten.

Hoe snel moet het gebruikte onderdeel worden verzonden?

Het gebruikte onderdeel moet binnen een jaar na de datum van aankoop van het inruilartikel worden verzonden.

Wat is de procedure voor de terugbetaling van statiegeld in het geval van een positief onderzoeksresultaat?

We betalen u het statiegeld op dezelfde manier terug als uw gekozen betaalmethode, of door het te crediteren naar het saldo van uw Motor-doctor.nl klantaccount.

Wat gebeurt er als het onderzoeksresultaat negatief is?

We stellen u er hierbij van op de hoogte dat we de borg helaas niet aan u kunnen restitueren. We zullen het onderzochte inruilartikel 2 maanden lang in ons magazijn bewaren. Het reserveonderdeel kan op verzoek naar u teruggestuurd worden. (De kosten hiervoor zal Motor-doctor.nl op zich nemen.) Na afloop van een termijn van 2 maanden zal het onderdeel op de juiste manier verwerkt worden.

Wat zijn de retourvoorwaarden?

• Het oude onderdeel wordt op kosten van de klant naar ons verzonden!
• Zelfs als de bestelling de optie Veilig Bestellen bevat, moet het gebruikte reserveonderdeel op kosten van de klant worden teruggestuurd. Als de klant weigert het oude onderdeel aan de fabrikant terug te geven, kan het statiegeld niet worden terugbetaald en wordt het door de fabrikant als compensatie beschouwd.
• Als het gebruikte onderdeel ernstig beschadigd is, of scheurtjes in de behuizing vertoont, wordt de terugbetalling van het statiegeld niet uitgevoerd.
• Als u een tweedehands onderdeel van een andere categorie verzendt, wordt het statiegeld niet terugbetaald. Er is bijvoorbeeld een generator gekocht en er is een starter verzonden.
• Om het bedrag van het statiegeld te ontvangen, kunt u een vergelijkbaar gekocht onderdeel terug sturen van een andere fabrikant. De remklauw BOSCH wordt bijvoorbeeld gekocht en de TRW remklauw wordt teruggestuurd.
• Als het nieuwe onderdeel door kenmerken (bijvoorbeeld vermogen) niet overeenkomt met het oude, moet u met de fabrikant controleren of dit onderdeel kan worden geretourneerd. U kunt dit controleren bij de klantendienst via [email protected].

WELKE ONDERDELEN WORDEN ALS INRUILARTIKELEN BESCHOUWD?

Vereisten voor gebruikte onderdelen:
* De instructie is enkel bedoeld als informatief. Elk geval wordt apart beschouwd (elk reserveonderdeel ondergaat een apart onderzoek door een fabrikant).

• Remklauw

Terugzendingscriteria remklauw:

Het inruilartikel moet overeenkomen met het aangekochte product.
Het inruilartikel moet volledig zijn.
Alle geleidepennen, bevestigingen, verbindende - en ontluchtingsschroeven moeten aanwezig zijn.
Het inruilartikel heeft geen extreme corrosieschade.
Het inruilartikel is niet gescheurd of bewerkt.
Enkel inruilartikelen die geschikt zijn voor recyclage, kunnen teruggenomen en gecrediteerd worden.
Het etiket op de verpakking mag niet vervuild of verwijderd zijn, en mag geen extra markeringen of geschriften vertonen.
* De instructie is enkel bedoeld als informatief. Elk geval wordt apart beschouwd (elk reserveonderdeel ondergaat een apart onderzoek door een fabrikant).

Originele verpakking

Bosch, Elstock, GKN onderdelen moeten in hun originele verpakking geleverd worden. Indien ze niet in de originele verpakking verzonden worden, kan het onderdeel niet aanvaard worden. Dit is een vereiste van de leverancier.

• Dynamo / Alternator

Terugzendcriteria generator:
- Niet-identificeerbare generatoren worden niet aanvaard.
+ Het OE-etiket van de fabrikant is aanwezig, of het geëtste OE-nummer op de generator is leesbaar / herkenbaar.

Corrosie
+ De generator werd niet langdurig opgeslagen na het ontmantelen, en vertoont geen sporen van corrosie op de riemschijf.
- Zwaar gecorrodeerde generatoren.

Schadeniveau
+ Beschadigde kunststof cover.
+ Een missende rib aan de voor- en/of achterzijde van het onderdeel.
+ Aansluiting defect voor de afdichting.
- Twee missende ribben aan de voor- en/of achterzijde van het onderdeel.
- Aansluiting defect onder de afdichting.

Volledigheid van de generator:
+ De generator is volledig en gemonteerd.
- Ontmantelde of onvolledige generator.
Het vermogen van de gebruikte generator moet overeenkomen met het vermogen van de nieuwe. Anders kan het statiegeld niet terugbetaald worden.

• Startmotor / Starter

Terugzendcriteria startmotor:
+ De eenheid is aanvaard.
- De eenheid is geweigerd.

Herkenbaarheid
- Niet-herkenbare startmotoren worden niet aanvaard.
+ Het OE-etiket van de fabrikant is aanwezig, of het geëtste OE-nummer op de starter is leesbaar / herkenbaar.

Schadeniveau
+ De ribben van de relaisbehuizing zijn niet beschadigd.
+ Schade aan het kunststof deel van het startmotorrelais.
- De startmotor is vervormd / beschadigd, bijv. door inslag op de behuizing, een gebroken behuizing of een versleten rondsel.
- De as is zwaar verkleurd door overbelasting (bijv. een blauwe kleur door oververhitting).

Corrosie:
+ De startmotor werd niet langdurig opgeslagen na het ontmantelen, en vertoont geen corrosieschade.
- Zwaar gecorrodeerde startmotor.

Volledigheid van de startmotor
+ De startmotor is volledig en gemonteerd.
- Ontmantelde of onvolledige starter.
- Zware corrosie van het rondsel.
- Gebrek aan de achterplaat.
- Beschadigde cover vooraan.
* De instructie is enkel bedoeld als informatief. Elk geval wordt apart beschouwd (elk reserveonderdeel ondergaat een apart onderzoek door de fabrikant).

• Aandrijfas

Terugzendcriteria aandrijfas:
Het oude onderdeel moet van hetzelfde type zijn als het inruilartikel.
De aandrijfas dient volledig te zijn - bestaande uit de as en beide verbindingen.
De as moet recht zijn. Gebogen stangen kunnen niet gerecycleerd worden.
De as mag niet verroest of gebroken zijn.
De schroefdraad van de verbindingen moet volledig zijn en strak aanspannen.

• Compressor, airconditioning

Terugzendcriteria compressor airconditioning:
De eenheid wordt geweigerd indien:
Deze ernstig gecorrodeerd is (beschadigd gebied >3 cm²).
Niet alle verbindingen voor buizen stevig vastgeschroefd zijn met originele doppen.
De as niet manueel 360° gedraaid kan worden.
Het oude onderdeel niet kan geïdentificeerd worden (het naamplaatje is onleesbaar of afwezig).

• Servo pomp

Terugzendcriteria servopomp:
Het oude onderdeel wordt aanvaard indien:
1. De gebruikte pomp in de originele verpakking wordt teruggezonden.
2. De pomp volledig is en overeenkomt met het onderdeel in de cataloog.
3. Er geen mechanische schade aanwezig is.
4. De schroefdraad in goede staat is.
5. De pomp kan niet teruggezonden worden met een beschadigde riemschijf en as.
6. Er geen schade is aan de riemschijf, as of adapter.
7. Het deksel niet ontbreekt of beschadigd is.

• Stuurhuis

Het oude onderdeel wordt aanvaard indien:
1. De gebruikte stuurinrichting teruggezonden wordt in de originele verpakking.
2. De stuurinrichting volledig is, bijv. het volgende bevat:
- stofkappen
- drukslangen
- spoorstangen (indien geleverd bij het nieuwe onderdeel)
3. De stuurinrichting niet ernstig gecorrodeerd is.
4. Er geen mechanische schade aanwezig is, het onderdeel niet gebogen is, de functie van het stuurhuis niet beperkt is, en de bevestigingen niet beschadigd zijn.
5. De spoorstang(en) geen schade vertonen aan de schroefdraad, en niet gebogen of gebroken zijn.
6. Hydraulische slangen van de stuurinrichting en hun elementen niet beschadigd of verloren zijn.
7. De as en de groeven niet beschadigd zijn.
8. De teruggezonden stuurinrichting overeenkomt met de nieuwe.

• Turbocharger

Terugzendcriteria turbolader:
Het oude onderdeel dient volledig en gemonteerd teruggezonden te worden.
Er mag geen enkel element ontmanteld, vervangen of verwijderd worden.
Het oude onderdeel dient overeen te komen met de aangekochte turbolader.

• Verstuiverneus

Terugzendcriteria injector
Onderdeel ontmanteld -> niet aanvaardbaar
Sproeier ontbreekt -> niet aanvaardbaar
Terugzendcriteria injector
Aansluiting beschadigd -> niet aanvaardbaar
Aansluiting defect -> niet aanvaardbaar
Aansluiting gesmolten -> niet aanvaardbaar
Inlaataansluiting beschadigd -> niet aanvaardbaar
Schade aan injectorbehuizing, veroorzaakt door onjuist gebruik (bijv. met hamer) -> niet aanvaardbaar
Fitting afdichting beschadigd -> niet aanvaardbaar

• Inspuitpomp

Oude onderdelen worden aanvaard indien:
Het teruggezonden oude onderdeel hetzelfde type is als het nieuwe onderdeel.
De injectorpomp volledig is.
Geen schade.
Regelklep niet beschadigd is

Oude onderdelen die de volgende defecten vertonen, kunnen niet teruggezonden worden:
Ontmanteld
Ontbrekende onderdelen
Zware corrosie

• Accu / Batterij

Vereisten voor gebruikte autobatterijen:
De fabrikanten leggen geen speciale vereisten op voor gebruikte autobatterijen. Toch raden we ten sterkste aan om gebruikte batterijen niet te openen en de vloeistoffen (elektrolyten) niet af te voeren, aangezien dit gevaarlijk is.

Hoe een gebruikte autobatterij terugzenden
Breng de gebruikte batterij naar ons magazijn op dit adres: AUTODOC SE (Retoure - Lager R) Rhinstrasse 132, 12681 Berlin, Duitsland.

• Stroomverdeler

Terugzendcriteria ontstekingsverdeler:
De eenheid mag geen sporen van ernstige corrosie vertonen.
Het deksel van de verdeler mag niet ontbreken.
De aansluiting mag niet ontbreken.
De eenheid moet volledig zijn.
Niet-herkenbare ontstekingsverdelers worden niet aanvaard.

• Koppelingsplaat
• Drukgroep
• EGR klep
• Verstuiverhoudercombinatie
• Hogedrukinspuitpomp
• Stuurkolom
• Regeleenheid, brandstofinjectie
• Luchtmassameter
• Pompinjectie-eenheid
• Askoppeling
• Compressor, pneumatisch systeem
• Aandrijfas, asaandrijving
• Stuureenheid, injectiesysteem
• Mengselverdeler, injectiesysteem
• Regeleenheid, ontstekingssysteem
• Warmdraairegelaar
• Uitlaatklep, motorrem
• Toevoer, Ureumstofinjectie
• Werkcilinder, stuurbekrachtiging
• Regeleenheid, nullastregeling
• Stuurset
• Regeleenheid, klopsensor

Motor-doctor.nl - Hotline en telefonische ondersteuningMotor-doctor.nl - Hotline en telefonische ondersteuning
Verlanglijstje 0 Registreren
0
Artikelen
#
75-9982
0
Uw winkelkarretje is leeg